Alexandra Antonopoulou

 

Senior Lecturer

– Design Futures,

University of Greenwich

PhD In Design,

Goldsmiths University

of London

LECTURE

with Katerina Antonaki

Friday 21st Oct 2016

11.15 – 12.00

Let's have a laugh

 

Presenting a study on laughter.

What if we laugh more?

What happens if conversations were transformed to laughter?

Will it lead to babel or will it be a common language that transforms emotions and evokes new ones?

An experience that challenges the way we communicate through pleasure.

 

 

Alexandra Antonopoulou is a Senior Lecturer of Design Futures at the University of Greenwich; she holds a PhD in Design from the Goldsmiths University of London. She is currently a Senior Lecturer in the UK, teaching a broad range of Art and Design courses. Her research explores the uses of story-making, fiction and play in learning, designing and research, as well as ideas of shared authorship and collaboration. As part of her research, she is devising and running educational programs in collaboration with museums, schools, universities and research units. Covering a broad field in Arts and Design, her work has been showcased at the Victoria & Albert Museum, the Design Museum London, the Whitechapel Gallery, and several universities and research institutions around the world.

 

Alexandra Antonopoulou jest starszym wykładowcą Dizajnu na Uniwersytecie w Greenwich; pracę doktorską w tej samej dziedzinie obroniła na Uniwersytecie Goldsmiths w Londynie. Prowadzi wiele kursów z zakresu sztuki i projektowania. Jej badania obejmują wykorzystanie narracji, fikcji i zabawy w procesie uczenia się, projektowania i studiów oraz zagadnienie współautorstwa i współpracy. W ramach badań układa i prowadzi programy edukacyjne we współpracy z muzeami, szkołami, uniwersytetami i jednostkami badawczymi. Jej prace, wpisujące się w szeroko pojęte sztukę i dizajn, były wystawiane w Victoria & Albert Museum, Muzeum Dizajnu w Londynie, Galerii Whitechapel oraz prezentowane w wielu instytucjach i uniwersytetach na całym świecie.

 

www.goldsmiths.academia.edu/AlexandraAntonopoulou

www.linkedin.com/in/alexandraantonopoulou

 

 

 

Copyright  2016 ® Agata Juszkiewicz. All Rights Reserved.