Loesje

 

copywriter

LECTURE

Saturday 22nd Oct 2016

14.15 – 14.45

Loesje experience on using sense of humor in communication and problem solving

 

Humour is such a delicate issue / you'd better just laugh it off  is a classic Loesje text.

During her lecture Loesje will explain how she uses humour in her texts to make people think and take action in their own lives. You will learn what makes Loesje Loesje and why humour is an important part of her work. Loesje is very active in Poland, so this lecture will also be about her work in Warsaw and in other Polish cities.

 

 

 

WORKSHOP

Saturday 22nd Oct 2016

14.45 – 17.45

Creative writing – Out of the box is my everyday routine

 

Loesje texts are mostly positive and funny, and at the same time critical, wanting to stimulate the viewers to see things from new perspectives, and take action in their own lives. Loesje texts are not trying to tell you what to think; instead they often invite to many different interpretations. At the end of the session the participants are able to write Loesje texts by having found new ways of creative thinking.

 

During the workshop the participants take part in a creative group process of making short texts (one-liners) by a special creative text writing method that Loesje has developed. No previous experience is needed and all participants can include topics they would like the group to write about.

 

 

Loesje (a girls name) was born in Arnhem in Holland, on 24th of November, 1983. For the first couple of weeks, news about her birth was spread on street posters and soon Loesje expressed herself about things happening all around her. Loesje is a group of people active all around the world and at the same time, Loesje is a character, through whom those people want to inspire others. The idea of this movement emerged among nine friends, whose aim was to bring to life a new initiative as a reaction to social and political issues Holland was focused on at that time. Nowadays, local Loesje groups are active in many countries. Since 1994, Loesje International has supported actions of local groups in other countries. Loesje International also co-works with other NGOs and takes part in initiatives supporting freedom of speech, tolerance, creativity. Besides, it organizes trainings, international exchanges and creative writing workshops. Rumor has it that Loesje’s first appearance in Poland was just after the fall of the Iron Curtain. However, Loesje had her first official publication in Polish in Kielce. Today Loesje Poland has active groups in Warsaw, Kraków and Szczecin. Its members organize creative writing workshops on a regular basis, as well as spread Loesje texts as posters and murals, among others.

 

Loesje (imię dziewczęce) narodziła się w holenderskim mieście Arnhem 24 listopada 1983 roku. Przez pierwszych kilka tygodni jej narodziny ogłoszone były na plakatach, a niedługo potem Loesje zaczęła wyrażać swoje zdanie na temat otaczającej ją rzeczywistości. Loesje jest grupą ludzi działających w tym samym czasie na całym świecie; Loesje to postać, poprzez którą chcemy inspirować innych. Idea tego ruchu powstała wśród dziewięciorga znajomych, którzy pragnęli powołać nową inicjatywę w reakcji na problemy społeczne i polityczne Holandii w tamtym czasie. Dzisiaj lokalne grupy Loesje działają również w innych krajach. Loesje International współpracuje też z innymi organizacjami pozarządowymi i uczestniczy w inicjatywach promujących wolność słowa, tolerancję i kreatywność; organizuje też szkolenia, wymiany międzynarodowe i warsztaty pisania kreatywnego. Plotka głosi, że Loesje pojawiła się po raz pierwszy w Polsce tuż po upadku Żelaznej Kurtyny; jednak pierwsza oficjalna publikacja Loesje w języku polskim została wydana w Kielcach. Dzisiaj grupy Loesje Polska działają w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. Ich członkowie regularnie organizują warsztaty pisania kreatywnego, propagują też teksty Loesje pod postacią plakatów i murali.

 

Loesje Netherlands | Loesje International

 

 

 

Copyright  2016 ® Agata Juszkiewicz. All Rights Reserved.