Madalena

Martins

 

illustrator,

communication

and product designer

LECTURE

Friday 21st Oct 2016

12.00 – 12.30

Funny objects – a way of communication

 

The lecture will discuss traditional Portuguese art in modern visual communication based on sense of humor. Laughter brings people together. Humor helps to interpret the message you want to convey. In her projects, Madalena Martins focused on highlighting the identity of the country by telling the authentic stories of a nation, using modern visual language, thus reinterpreting Portuguese folk art. Madalena chooses a happier version of the history of her country and good experiences of the traditions in everyday life... She talks about them using objects, which provoke emotions through intensive colors and exaggerated forms, highlighting selected features of the created forms. Sometimes she finds inspirations in the defects and problems of ordinary Portuguese; the considered problem might be materialized in the object, which gives a new opportunity to smile. She focuses on re-discovering meanings which open dreams of possibilities.

 

 

Madalena Martins graduated in Communication Design from the Faculty of Fine Arts, University of Porto. She explores a universe dedicated to the design and imagery of Portuguese culture, reinterpreting objects, materials and stories, returning emotions in the form of design objects. The hand-made objects and production accuracy are very present in its allied parts to a strong social component, being mostly developed by inmates of Prisons of Northern Portugal and users of social reinsertion associations. Environmental sustainability is also visible in the production process, turning industrial waste or junk into new parts.

 

Madalena Martins ukończyła Komunikację Wizualną na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Porto. Bada tradycyjne formy i wyobrażenia wizualne w obszarze kultury portugalskiej, które wykorzystywane są w komunikacji. Poprzez kreowanie obiektów, reinterpretuje rolę powszednich przedmiotów i materiałów, tworząc emocjonalne narracje wizualne. W swojej twórczości i działaniach kładzie nacisk na rolę rękodzieła i rzemiosła, także w aspekcie socjotwórczym i resocjalizacyjnym. Współpracuje m.in. ze stowarzyszeniami reintegracji społecznej i zakładami karnymi w północnej Portugalii. Ważnym aspektem procesu projektowego jest dla niej troska o środowisko. W instalacjach często wykorzystuje odpady przemysłowe, starocie i śmieci.

 

www.madalenamartins.com

180 ID Madalena Martins – YouTube

Madalena Martins on Vimeo

Madalena Martins, designer - PÚBLICO

 

 

 

Copyright  2016 ® Agata Juszkiewicz. All Rights Reserved.