EUNIC

 

EUNIC stands for European Union National Institutes for Culture; the network of European national institutes of culture and national bodies engaged in cultural and related activities beyond their national borders. EUNIC brings together organizations from all 28 EU member states and adds value through its global network of clusters. By pooling together the resources and expertise of its members and carrying out joint work on common areas of interest, EUNIC is a recognized partner of the EU and its stakeholders in defining and implementing European policy on culture inside and outside the EU.

EUNIC promotes cultural diversity and cultural dialogue and advocates for a stronger role for culture in public policies and in external relations, both at European and international level.

By means of its clusters, EUNIC has a strong capacity to deliver collaborative transnational projects connecting culture and society, as well as significant potential for training and research in cultural diplomacy and cultural relations. EUNIC has 34 members from 28 countries represented in over 150 countries with more than 2,000 branches and thousands of local partners.

EUNIC-Warszawa has been a thriving cluster since its start in 2007 and has 17 full members and 8 associated members. The cluster cooperated with over 50 different local, regional and national institutions in a variety of cultural, social and educational projects.

 

Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kultury – eunic jest partnerską siecią instytucji i działów kultury ambasad krajów Unii Europejskiej.

Misją eunic realizowaną przy współpracy europejskich instytutów kultury, jest promowanie wartości europejskich i współtworzenie różnorodności kulturowej zarówno w jak i poza Unią Europejską. Projekty realizowane przez EUNIC wspierają rozwój, działania proekologiczne, zapobiegają i przeciwdziałają konfliktom. Skierowane są na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i twórczy postęp ekonomiczny.

EUNIC posiada 34 członków z 28 państw, reprezentowanych w ponad 150 krajach, w ponad 2000 oddziałach i poprzez tysiące lokalnych partnerów. Członkowie EUNIC pracują na rzecz sztuki, języka, młodzieży, edukacji, nauki i międzykulturowego dialogu oraz rozwoju poszczególnych sektorów. Na poziomie lokalnym członkowie eunic tworzą klastry by wspólnie wspierać lokalne projekty i inicjatywy.

EUNIC-Warszawa jest klastrem działającym od roku 2007. Współpracuje z ponad 50 lokalnymi i regionalnymi instytucjami współtworząc projekty kulturalne, socjalne i edukacyjne.

 

For more info on EUNIC and the EUNIC-Warsaw cluster: www.warszawa.eunic-online.eu

NInA

 

The National Audiovisual Institute is a public cultural institution established in 2009 to record, digitise, archive, and facilitate the dissemination of the most valuable manifestations of Polish culture, including film, music, theater, and art. The institute organizes and provides support to festivals, concerts, conferences, and exhibitions, collaborating with both newcomers and renowned figures of the cultural scene, from Poland and abroad. NInA records valuable cultural events and publishes unique dvd series containing famous Polish animated movies and documentaries, as well as dvds and cds containing the latest musical, theater, and opera productions. The Institute also implements ambitious projects aimed at broad audiences, often harnessing the power of the Internet; it is involved in multiple initiatives focused on media education and research projects on audiovisual education and culture 2.0; to that end it often collaborates with experts on new media, copyright, intellectual property law, and archiving.

The aim of the Institute is to become a leading cultural institution in the field of digitisation and publishing of archives documenting Polish Audiovisual heritage. Effective implementation of these tasks goes beyond technological and structural processes. The topic of archives and making them available to the broad spectrum of audiences is also closely related to copyright issues, reflection on cultural memory (including continuous changes to the medium itself, which determines perception of contents) and the necessity to create a friendly and modern space giving the opportunity to familiarize oneself with digitised audiovisual resources.

 

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) to państwowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Misją statutową NInA jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i udostępnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej. Instytut inicjuje i wspiera festiwale, koncerty, konferencje i wystawy, podejmując współpracę zarówno z uznanymi jak i alternatywnymi twórcami rodzimymi i zagranicznymi. Rejestruje cenne zjawiska polskiej kultury, jest wydawcą wielu unikatowych na rynku serii dvd i cd przedstawiających wybitne polskie filmy animowane i dokumentalne jak również najnowszą twórczość współczesnych kompozytorów oraz reżyserów teatralnych i operowych.

NInA realizuje projekty wykorzystujące możliwości Internetu i skierowane do szerokiego grona odbiorców m.in. wydając internetowe pismo kulturalne dwutygodnik. com i prowadząc multimedialną bibliotekę on-line ninateka (www.ninateka.pl).

Instytut prowadzi działania z zakresu edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audiowizualnej i kultury 2.0, współpracując z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego i archiwizacji. W 2011 roku Narodowy Instytut Audiowizualny odpowiadał za koncepcję i realizację Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji, stymulując pejzaż kulturalny Polski i zachęcając mieszkańców do aktywnego udziału w interdyscyplinarnym programie poszczególnych projektów, m.in. Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

 

For more info on NInA: www.nina.gov.pl/en

PJAIT

 

The department of New Media Art of the Polish-Japanese Academy of Information Technologies was launched in 2004. First as a ba, now, it also runs the MA level studies, as well as the English Program BA and since 2016 MA.

The program, unique in Poland, consolidates Polish art traditions and new technologies. Students are engaged in interdisciplinary and trans-disciplinary exploration in the digital arts. The curriculum enables students to investigate innovative approaches to contemporary theory and practice, and fosters both individual inquiry and high-level collaboration. Current research areas in the department include new forms of visual communication using sensor and physical interfaces, experimental games, augmented reality, motion graphics, hybrid architectural/media environments, digitally articulated sculpture and responsive environments. The primary objective of the program is to prepare creative critical thinkers to become leaders in new media design, not losing the long Polish tradition in art. PJAIT employs outstanding specialists, researchers and academic teachers from Poland and other countries as well. PJAIT is active on the international scene, cooperating with academic centers in Europe – within the framework of the Erasmus–Socrates program – and from other continents (North America, Asia, Australia). The students of PJAIT can participate in exchange programs and take courses at renowned foreign universities.

 

Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych istnieje od 2004 roku. Najpierw jako program licencjacki, obecnie również prowadzi studia na poziomie magisterskim i studia w języku angielskim.

Ten unikalny w skali kraju wydział jednoczy w programie polską tradycję i nowoczesne technologie projektowania komunikacji wizualnej. Studenci tworzą projekty, realizując interdyscyplinarny, międzywydziałowy program. Dzięki temu mogą eksperymentować i prowadzić badania teoretyczne zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. Aktualnie prowadzone działania badawcze dotyczą nowych form komunikacji za pomocą inteligentnych interfejsów, eksperymentalnych gier, rzeczywistości rozszerzonej, grafiki dynamicznej oraz rozwiązań hybrydowych łączących elementy małej architektury i mediów. Celem studiów jest wykształcenie kadry myślących krytycznie twórców komunikacji wielomedialnej, szanujących dziedzictwo polskiej myśli projektowej. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz współpracuje z najlepszymi uczelniami w Europie (program Erasmus) i na świecie (Ameryka Północna, Azja, Australia). Zarówno studenci, jak i wykładowcy uczestniczą w międzynarodowych programach wymian międzyuczelnianych.

 

For more info on PJATK: www.pja.edu.pl/en

Copyright  2016 ® Agata Juszkiewicz. All Rights Reserved.